FAGLIGE TEMAER

Omsorg og serviceHandel og kundeservice Byg, bolig og anlæg 
Industri Kommunikation og medier Mad og ernæring 
Motor og mekanik Musisk og kunstnerisk produktion Service og transport  

Omsorg og sundhed
På dette TEMA lærer du at arbejde med dine personlige og sociale kompetencer: Et godt valg, hvis du overvejer en uddannelse som fx. pædagog, pædagogmedhjælper eller SOSU-hjælper. 
Vi arbejder kreativt – og du får kendskab til forskellige materialer, redskaber, teknikker og processer. 

Vi bruger bevægelse og træning, hvor du er aktiv og bruger din krop, får udfordret dig selv.. 

Du vil stifte bekendtskab med personlig udvikling, teambuilding, egenomsorg, afspænding, massage og mindfulness, koordination og motorik, fysisk træning som løb, boldspil, fitness og kampsport, leg og bevægelse, kreativt håndarbejde, genbrug og redesign. 
Desuden laver vi arrangementer for børn og ældre. 

I vores værksted lægger vi megen vægt på samarbejde og trivsel, og du vil fagligt, personligt og socialt blive klogere på dig selv. 
Du kommer også i praktik – det kan være i en børnehave, SFO’er, hjemmeplejen, dagcentre eller måske noget helt andet. 

I ministeriets tekst om Omsorg og Sundhed kan man læse at de centrale elementer i dette tema er: 

 • udvise empati og nærvær i den professionelle kontakt 
 • situationsbestemme og målrette kommunikationen 
 • planlægge, udføre og evaluere relevante aktiviteter 
 • reflektere over egen praksis 
 • tilpasse personlig hygiejne og fremtræden i forhold til situationen 
 • tage hensyn til egen og andres sikkerhed i opgaveløsningen. 

Du kan læse hele ministeriets tekst om fagtema Omsorg og sundhed her 

Handel og kundeservice
Overvejer du en salgsuddannelse, eller kunne du bare godt kunne tænke dig, at arbejde i butik?

Hvad siger du til emner som salg, videresalg, serviceydelse, forbrugergrupper, kunder, kundebetjening, vejledning og administrative opgaver?

Vi tilstræber, at undervisningen foregår i autentiske værkstedsfaciliteter – på projekter eller i samarbejde med virksomheder med reel afsætning af varer og serviceydelser som mål.
Måske får du mere lyst til at arbejde med handel og kundeservice – måske mindre – men formålet er at give dig den bedste forudsætning for at beslutte om du skal gå videre ad denne vej i din ungdomsuddannelse.

I ministeriets tekst om tema Handel og kundeservice, er der lagt op til at du får kompetencer…

 • identificere kundens behov
 • gennemføre arbejdsopgaver inden for handel og kundeservice alene eller i samarbejde med andre
 • kvalitetssikre proces og salg/service
 • sikre miljømæssige hensyn
 • have medansvar for samarbejde og trivsel på arbejdspladsen
 • arbejde problemløsende, praktisk og innovativt
 • søge praktikplads eller beskæftigelse målrettet den ønskede branche.

Du kan læse hele ministeriets tekst om fagtema handel og kundeservice her