GRUNDLAG

FGU – Forberedende GrundUddannelse er en politisk besluttet ny uddannelse, med start august 2019.

Bag aftalen om en Forberedende Grunduddannelse ligger en ambition om at få flere af de unge, op til 25 år, gjort klar til – eller i gang med – en ungdomsuddannelse.

Målet er at senest 2030 skal mindst 90% af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.

Det er også en ambition – inden 2030 – at andelen af unge op til 25 år som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, skal være halveret:

Det er en ambitiøs plan og det er skrevet ind i lovgrundlaget, at de unge har krav på en plan for hvordan de – hver især – når målet.   Det betyder konkret at alle unge under 25, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til en uddannelsesplan og skal gennem opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetence.

Har du mod på at læse hele lovgrundlaget for FGU kan du finde det her:

Aftale om bedre veje til uddannelse og job (pdf)