ØKONOMI

Økonomi

Som elev på FGU for du ”skoleydelse”.  Fastsættelsen af din ydelse tager udgangspunkt i den ydelse som aktuelt gælder for produktionsskolerne – som igen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate.

Her til kommer et forsørgertillæg – hvis du er forsørger.

På tabellen nedenfor, kan du se hvor mange penge du kan få i skoleydelse og i forsørgertillæg.

Du er… Kr. pr. uge
Under 18 år 365,-
18 år – eller derover, hjemmeboende 634,-
18 år – eller derover, udeboende 1.472,-
Forsørgertillæg – enlige 1.424,-
Forsørgertillæg – ikke enlige 569,-

Du skal møde på FGU! 
Ved manglende fremmøde vil skolen trække i din ydelse, – svarende til fraværsprocenten.
I forbindelse med sygdom eller andet ”lovligt” fravær, vil du ikke blive trukket i ydelse.

Her kan du læse undervisningsministeriets tekst om ydelser og fravær,

Befordring
Ja – du vil kunne få befordringsrabat efter samme regler som gælder for elever i de forberedende uddannelser og ungdomsuddannelserne.

LINK TIL DETALJERET INFO