AGU

Om basis AGU PGU EGU

AGU betyder: Almen GrundUddannelse – men faktisk ER det en anden måde at uddanne sig på, end du har oplevet før.
Vi prøver at gøre det teoretiske ”konkret” eller virkelighedsnært.
Vi arbejder med konkrete temaer – men vi snakker og læser ikke bare.

Det du skal lære – og måden du skal lære på – tager udgangspunkt i et konkret projekt eller et produkt du selv laver.
Alene, eller i en gruppe.

Man kan sige, at hvor du tidligere har oplevet at snakke om svømning, så kommer du nu ned i vandet.
På AGU er der en række obligatoriske fag – og så skal du vælge mindst et valgfag:

De obligatoriske fag på AGU er:

  • Dansk/dansk som andetsprog
  • Matematik

Samt et af følgende fag:

  • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)
  • Identitet og medborgerskab

Derudover skal du vælge mindst et valgfag:

  • Engelsk
  • Identitet og medborgerskab
  • Naturfag
  • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)
  • Samfundsfag
  • Teknologiforståelse

I løbet af din AGU kan du også komme i erhvervstræning i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (maks 4 uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads og hvor du kan afprøve det du har lært på skolen.

Du kan kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser, eller arbejdsmarkedsuddannelser.

På AGU kan du blive kvalificeret til efterfølgende at fortsætte på en erhvervsuddannelse – eller en 2-årig hf, eller anden gymnasial uddannelse.

For at blive kvalificeret til at kunne starte direkte på den 2-årige hf, skal du have forberedelseseksamen til den 2-årige hf, som består af følgende fag: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik på D-niveau samt samfundsfag og naturfag på mindst G-niveau.

Prøver og beviser på AGU
Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten G-, E- eller D-niveau.
Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

I de andre fag, du har fulgt på G-, E- eller D-niveau, får du en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis.
Beviset dokumenterer de faglige kompetence herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Eksempel: