PGU

Om basis AGU PGU EGU

PGU betyder ProduktionsGrundUddannelse.
Her går du endnu mere praktisk til værks end på AGU.

Faktisk bruger du 2/3 af tiden på værksted – med håndværk og gerne reel produktion. Til kunder, som skolen har aftaler med.
Du godt kan lide praktisk arbejde, men vil også gerne vil forbedre dig i dansk og matematik.

Undervisningen foregår på et af skolens værksteder, hvor du fx. kan arbejde med at lave mad i et køkken, bygge ting på et træværksted eller producere video på et medieværksted.

Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.
Det er forskelligt, hvilke værksteder der er på den enkelte skole. Men skolerne kan have værksteder inden for følgende 12 faglige temaer:

Tema Tilbydes
Omsorg og sundhed   Horsens
Handel og kundeservice   Horsens
Turisme, kultur og fritid  
Musisk og kunstnerisk produktion  
Mad og ernæring  
Miljø og genbrug  
Jordbrug, skovbrug og fiskeri  
Byg, bolig og anlæg  
Kommunikation og medier  
Motor og mekanik  
Service og transport  
Industri (plast, metal mm)  
  1.  

Ved siden af værkstedsundervisningen får du undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) samt eventuelle valgfag.

I løbet af din PGU kan du komme i erhvervstræning i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (højest 4 uger hvert halve år).
Her kan du få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads.

Du kan kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser.

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse – eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens erhvervstemaområder.

Prøver og beviser
Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat.
Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, får du en standpunktsbedømmelse.
Her bliver det vurderet, om du har bestået/ikke bestået.  

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten G-, E- eller D-niveau.
Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis.
Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.Eksempel på et PGU-forløb over 4 semestre – eller 2 år.