TILBUD

FGU tilbyder tre forskellige forløb.  Hvert forløb løber over – maksimalt – 2 år.

Tal med din vejleder – og måske med skolen – om hvilket forløb du vurderer passer bedst til dig.

Det er muligt – men ikke sikkert – at du skal bruge to uger på en ”afsøgningsforløb” hvor du, din vejleder og dine lærere finder ud af hvilket forløb vil være det bedste for netop dig.  Det er også muligt at du undervejs i din Forberedende GrundUddannelse finder ud af at du hører mere hjemme på et andet forløb.  I så fald prøver vi at finde ud af det.

Husk dog, at den samlede tid du bruger på FGU, normalt ikke kan overstige 2 år.

Der er LØBENDE optag på FGU
Det betyder, at du starter når du er optaget – efter samtale med din vejleder. Det er dog ikke sikkert, at du – med det samme – vil kunne starte på din linje.  Det afhænger af holdets aktiviteter.  Vi kan dog love dig at du omgående tilbydes aktiviteter, der har relevans for din uddannelse.

Afsøgningsforløb

Hvis du og/eller din UU-vejleder er i tvivl om forberedende Grunduddannelse er noget for dig, har du mulighed for at komme på et afsøgningsforløb i op til 14 dage.
Her oplever du hvad FGU er – snakker med andre elever og med vejlederne: Hvad ER FGU for et sted, hvilke værksteder findes – og hvilke fagtilbud. 

Afsøgningsforløbet skal være med til at finde ud af om FGU er noget for dig og om FGU og dig er et godt match. 

Vi starter jævnligt afsøgningsforløb- det vil fremgå på forsiden, hvornår næste afsøgningsforløb starter.